Kredyt hipoteczny: dowiedz się o nim więcej i unikaj pułapek

0
135
Kredyt hipoteczny: dowiedz się o nim więcej i unikaj pułapek
Kredyt hipoteczny: dowiedz się o nim więcej i unikaj pułapek / Finansepolskie.pl

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu pod zabezpieczenie nieruchomości, która należy do kredytobiorcy. Udzielany jest na ogół na wiele lat, chociaż minimalny okres, na jaki zaciąga się kredyt hipoteczny, wynosi 5 lat. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczenie ustanawiane jest w formie hipoteki, która jest ograniczonym prawem rzeczowym do dochodzenia swoich należności, w sytuacji braku spłaty zadłużenia. Warunkiem koniecznym do wypłaty kredytu hipotecznego jest więc złożenie wniosku o wpis hipoteki do czwartego działu księgi wieczystej danej nieruchomości. Wpis ten dokonywany jest przez sąd wieczysto-księgowy. Kiedy kredyt przyznawany jest na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, nie posiadającej jeszcze założonej księgi wieczystej, banki najczęściej odstępują od tego wymogu, ale jednocześnie podnoszą marżę kredytu lub ustanawiają dodatkowe ubezpieczenie do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Kredyt hipoteczny i jego rodzaje

Kredyty hipoteczne dzieli się ze względu na walutę, w jakiej jest udzielany, cel, rodzaj oprocentowania czy rodzaj rat kredytowych.

Wyróżnia się więc kredyty hipoteczne w złotówkach (rata kredytu uzależniona jest jedynie od jego oprocentowania) oraz walutowe, a więc zaciągane w obcych walutach (zadłużenie przeliczane jest na daną walutę, a oprocentowanie zależy od oprocentowania kredytów na rynkach międzybankowych danej waluty). W tym drugim przypadku na wysokość raty wpływ ma więc dodatkowo kurs walutowy.

Specjaliści zalecają branie kredytu hipotecznego w takiej walucie, w jakiej się zarabia. Kilka lat temu z uwagi na wysokie stopy procentowe w Polsce wiele osób decydowało się na kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Przez wiele lat płacili oni mniejsze raty, ale w końcu przyszedł kryzys. Teraz niejednokrotnie muszą płacić bardzo wysokie raty. Obecnie wiele banków rezygnuje już z udzielania kredytów walutowych.

Kredyty hipoteczne, a rodzaj oprocentowania

Kredyty hipoteczne udzielane są na podstawie oprocentowania stałego lub zmiennego. Kredyty z oprocentowaniem stałym przez dany okres mają stopę oprocentowania ustalaną przez bank i niezmienną. Niezależnie więc od poziomu stóp procentowych na rynku koszt kredytu przez jakiś czas jest stały. Takie kredyty były jeszcze kilka lat temu bardzo popularne m.in. w Stanach Zjednoczonych. W latach 2001-2004 wiele osób zdecydowało się na taki rodzaj zadłużenia. Przez trzy lata płaciły one niskie raty, a potem miały przejść na rynkowe stopy procentowe. W roku 2005 doszło do znacznej podwyżki stóp procentowych i wysokość rat mocno skoczyła w górę. USA do tej pory odczuwają skutki tego kryzysu.

Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego oznacza z kolei, że koszt kredytu określony jest jako suma marży banku i rynkowej stopy procentowej (WIBOR dla kredytów zaciąganych w złotówkach oraz odpowiedniej stopy rynkowej dla kredytów w walucie obcej).

Kredyt hipoteczny, a cel kredytowania

Niekiedy kredyty hipoteczne dzieli się również ze względu na cel kredytowania. Tradycyjne kredyty hipoteczne to kredyty celowe na zakup nieruchomości mieszkalnej. W tym przypadku pieniądze są przelewane na ogół jako jedna transza na rachunek sprzedającego lub banku, który sprzedającemu kredytu udzielił. Kredytobiorca faktycznie więc nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, a jedynie przedstawia w banku dokumenty, na podstawie których bank przelewa pieniądze, tak aby dana transakcja została sfinalizowana.

Innym rodzajem kredytów hipotecznych są kredyty budowlano-hipoteczne. To kredyty przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości od dewelopera, a więc na rynku pierwotnym bądź na budowę domu. Taki kredyt wypłacany jest w transzach zgodnie z postępem prac. Podczas budowy domu pieniądze pochodzące z poszczególnych transz trafiają na konto kredytobiorcy. Jednak przed wypłatą kolejnej transzy kredytobiorca musi udokumentować, że wydał otrzymane do tej pory pieniądze zgodnie z planem przedstawionym w banku. W tym celu należy zbierać faktury czy robić fotografie dokumentujące postęp prac. Niekiedy bank przeprowadza własną inspekcję.

Kredyty refinansowe to kredyty hipoteczne, które pozwalają na spłatę starego kredytu hipotecznego w innym banku. Motywem do refinansowania, a więc przeniesienia starszego kredytu do nowego banku są oczywiście lepsze warunki cenowe. Trzeba jednak policzyć dokładnie koszty refinansowania kredytu hipotecznego, bo niekiedy ich wartość znacznie przewyższa korzyści płynące z niskiego oprocentowania.

Kredyty konsolidacyjne to rodzaj kredytów hipotecznych, które pozwalają na spłacenie kilku kredytów konsumpcyjnych. Pozwala to na uporządkowanie swoich osobistych finansów oraz umożliwia płacenie jednej, niższej raty kredytu.

Z kolei pożyczki hipoteczne są specyficznym rodzajem pożyczek, które są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. Pieniądze z takiej pożyczki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, za wyjątkiem celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taka pożyczka z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie i długi okres kredytowania jest ciekawą alternatywą dla klasycznego kredytu gotówkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here