Kredyt na bieżącą działalność firmy – jakie są rodzaje?

0
60
Kredyt na bieżącą działalność firmy - jakie są rodzaje?
Kredyt na bieżącą działalność firmy - jakie są rodzaje? / FinansePolskie.pl

Kredyty na bieżącą działalność firmy w ostatnim czasie zyskały na popularności, bowiem dzięki nim istnieje możliwość zrealizowania planów przedsiębiorstwa bez konieczności ich zmiany bądź rezygnacji z rozwoju własnego biznesu. Co więcej – coraz częściej pożyczki tego typu zyskują na popularności i są oferowane przez zaufane banki na atrakcyjnych warunkach.

Warto tym samym napomnieć, że istnieją różne rodzaje pożyczek przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Jednocześnie, każdy z nich posiada odmienne warunki oraz możliwości dla właścicieli firm. Wśród kredytów na bieżącą działalność firmy wyróżniamy między innymi:

  • kredyty obrotowe;
  • kredyty ze wsparciem unijnym;
  • kredyty w rachunku bieżącym;
  • leasingi;
  • wielocelowe kredyty zabezpieczeniowe;
  • z linii EBI.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy ma na celu sfinansowanie bieżących potrzeb danej działalności. Co ważne – jest on również udzielany przedsiębiorcom polskim oraz zagranicznym (zarówno w złotówkach jak i innych walutach), którzy posiadają perspektywiczną zdolność kredytową. Kredyty obrotowe najczęściej są przeznaczane na między innymi pokrycie kosztów zatrudnienia personelu bądź zakupu drobnego sprzętu. Dzięki nim firma ma zagwarantowaną płynność finansową.

Co ważne – są one najczęściej udzielane na okres krótszy niż rok, w związku z czym są zaliczane do kredytów krótkoterminowych. Dodatkowo należy dodać, iż kredyty obrotowe nie zawsze posiadają harmonogramy spłat, gdyż banki oczekują jedynie od klientów, aby oddali całą kwotę kapitału najpóźniej do dnia zapadalności kredytu.

Kredyty ze wsparciem unijnym

Kredyty ze wsparciem unijnym to szansa głównie dla młodych przedsiębiorców. Ich wysokość wynosi nawet do kilkuset tysięcy złotych, są w głównej mierze skierowane do firm dopiero rozpoczynających swoją działalność oraz przedsiębiorców posiadających już biznes na polskim rynku.

Kredyty te są udzielane zwykle na oprocentowanie w skali 3,9% w ramach pomocy de minimis. Ponadto, ich okres spłaty wynosi pięć lat, jednak banki nie pobierają najczęściej żadnych dodatkowych opłat za zaciągnięcie pożyczki.

Kredyty w rachunku bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym to – mówiąc najprościej – przyznawany przez bank limit, który można wykorzystać na dowolny cel związany z daną działalnością gospodarczą. Przyznawane są one na rachunek bieżący w walucie polskiej bądź też obcej. Dodatkową opcją jest również zaciągnięcie kredytu wielowalutowego, który posiada wspólny limit na rachunki w różnorodnych walutach.

Jedną z korzyści zaciągnięcia pożyczki tego typu jest szybki dostęp do przyznanych środków oraz automatyczna spłata kredytu – niewielkie raty są pobierane z bieżących wpływów na rachunek.

Leasingi

Leasing najczęściej jest kojarzony przede wszystkim z kupnem samochodów, jednak przedsiębiorcy przeznaczają go również na wyposażenie firmy, maszyny, linie produkcyjne czy sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania firmy. Co ważne – leasing nie jest kredytem. Różnica polega na tym, że firmy biorące w leasing na przykład sprzęt, stają się jego właścicielami dopiero po spłacie pożyczonej kwoty.

W praktyce, sprzęt kupuje nie przedsiębiorca, a firma leasingowa, która następnie przekazuje przedmiot do użytki i zobowiązuje do płacenia określonych rat co miesiąc. Umowa leasingowa może być zawarta nawet na 72 miesiące, a co ważne – raty nie zawsze są równe, pierwsza z nich może wynieść jedynie około jednego procenta wartości inwestycji. Leasing zwykle daje gwarancję, iż w razie niespłacalności, firma nie musi borykać się z komornikiem.

Wyróżnia się dwie formy leasingu – finansowy oraz operacyjny. Pierwszy z nich oznacza, iż korzystający uwzględnia dany przedmiot leasingowany we własnych aktywach oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych, co sprawia, iż zmniejsza się podstawa opodatkowania, a rozliczenie całej sumy pieniężnej odbywa się razem z pierwszą opłatą. Leasing operacyjny natomiast podatek VAT jest wliczany do każdej raty, toteż spłata podatku jest rozłożona na wszystkie spłaty.

Wielocelowe kredyty zabezpieczniowe

Wielocelowy kredyt zabezpieczeniowy łączy przede wszystkim w jedność kredyty w rachunku bieżącym oraz krótkoterminowe kredyty obrotowe. Kredyt ten ustanawia limit na całą wartość, a jednocześnie bank pozwala przedsiębiorcy dysponować środkami.

Wielocelowe kredyty zabezpieczeniowe ograniczają wszystkie formalności, dlatego też właściciele firm nie muszą przechodzić przez skomplikowane procedury dokumentacyjne.

Kredyty z linii EBI

Kredyt z linii EBI jest przyznawany mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które spełniają ustalone przez EBI warunki oraz zatrudniają mniej niż 250 etatów. Dodatkowo, na kredyt ten mogą także liczyć firmy duże, których zatrudnienie waha się od 250 do 3 000 etatów. Pozwala on zawrzeć umowę tylko z bankiem, a co ważniejsze – pożyczka ta może łączyć się z finansowaniem zewnętrznym, np. dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Dodatkowymi atutami są między innymi znacznie niższa marża, niż w przypadku kredytów bez linii EBI oraz atrakcyjne dla przedsiębiorców oprocentowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here