Nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Zobacz jakie zmiany pojawią się od 22 lipca 2017 r.

0
82
Kredyt hipoteczny. Nowa ustawa. Zobacz jakie zmiany pojawią się od 22 lipca 2017 r.
Nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Zobacz jakie zmiany pojawią się od 22 lipca 2017 r. / FinansePolskie.pl

Kredyty hipoteczne pojawiły się na polskim rynku kilkanaście lat temu, ale dopiero teraz doczekały się własnej ustawy. Ustawa, która weszła w życie 22 lipca tego roku, wprowadza z opóźnieniem zapisy unijnej dyrektywy MCD, której celem jest poprawienie pozycji kredytobiorców, którzy finansują zakup nieruchomości. Nowe prawo reguluje zasady udzielania kredytów i działania pośredników i doradców.

Do tej pory reklamy kredytów hipotecznych nie różniły się od reklam promujących klasyczne kredyty konsumpcyjne. Teraz będzie musiał pojawić się w nich tzw. reprezentatywny przykład, który pokazuje parametry cenowe dla typowego zobowiązania np. stopę procentową czy RRSO. Dane pokazywane w reklamach mają być wskazówką jaka najlepsza opcja danego produktu (przy najbardziej korzystnym oprocentowaniu) różni się od tej, która faktycznie trafia do większości klientów. Celem tego typu działania jest zwiększenie przejrzystości informacji. W każdej reklamie musi się teraz znajdować rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona dla konkretnego przykładu.

Dzięki nowej ustawie porównania są też prostsze także na kolejnych etapach starania się o kredyt hipoteczny. Klient może otrzymać od banku czy pośrednika podczas wstępnej rozmowy formularz informacyjny. Jego wzór ma być ujednolicony, a umieszczone na nim dane mają odzwierciedlać rzeczywiste warunki cenowe dla danego profilu.

Okazuje się, że kredyty hipoteczne oferowane są w różnych pakietach. Dodatkowo oferowane są m.in. karta kredytowa itd. Ustawa, która weszła w życie 22 lipca zakazuje takiej sprzedaży wiązanej. Bank nie może więc już zachęcać swoich klientów do zakupu różnego rodzaju dodatków, za wyjątkiem bezpłatnego rachunku do spłaty czy zabezpieczenia zobowiązania. Jednak dopuszczalna jest dalej sprzedaż łączona, a więc cross selling. Klient, któremu oferowana jest propozycja cross selling otrzymuje dwa formularze – dla samej hipoteki oraz z produktami dodatkowymi. Pozwala to klientowi na dokonanie oceny, czy dane rozwiązanie jest korzystne.

Osoby poszukujące kredytu hipotecznego i decydujące się na pomoc pośrednika, już na początku otrzymają wiele informacji. W pakiecie znajduje się np. wskazanie, czy klient ma do czynienia z powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego oraz czy świadczy usługi doradcze. Oprócz tego pośrednik ma obowiązek poinformować klienta, jak duże wynagrodzenie otrzymuje od banku w związku ze sfinalizowaniem umowy kredytowej.

Dzięki nowej ustawie formularz informacyjny nie jest już tylko i wyłącznie suchą informacją. Parametry opisane w tym dokumencie są wiążące, jeśli klient złoży wniosek o kredyt w ciągu 14 dni. Kiedy bank w międzyczasie zdąży wprowadzić ciekawą promocję i lepsze warunki, można od nowa rozpocząć staranie się o kredyt. Jeśli stawki idą w górę, to klienta już to nie dotyczy. Taka blokada obowiązuje również na dalszym etapie procedury kredytowej. Ustawa daje 14 dni na podjęcie decyzji, podczas których bank nie może zmienić warunków.

Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza także sztywny termin wydawania decyzji kredytowych. Klient ma ją otrzymać w 21. dniu po złożeniu wniosku. Bank będzie ją mógł przekazać także i wcześniej. Jeśli decyzja jest odmowna, musi ona zostać uzasadniona. Jeśli odmowa jest związana z obecnością klienta w bazie dłużników, bank powinien wskazać o jaką bazę chodzi w danym przypadku.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest jedną z najpoważniejszych decyzji finansowych. Nowa ustawa przewiduje czas na tzw. ochłonięcie po podpisaniu umowy kredytowej. Kredytodawca czy pośrednik ma obowiązek przekazania klientowi wzoru odstąpienia od umowy. Na taką decyzję klient ma 14 dni od momentu podpisania umowy. W tym celu należy jedynie złożyć w banku lub u pośrednika odpowiedniego dokumentu. Można to zrobić także w formie listu poleconego. Klient ponosi koszt jedynie odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu od dnia wypłaty do dnia jego spłaty, ale nie później niż 30 dni od momentu złożenia oświadczenia. Kredytodawca może też zażądać od klienta wyrównania bezzwrotnych kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

Do tej pory to banki ustalały zasady wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego. Większość banków pobiera opłaty przez kilka pierwszych lat od momentu podpisania umowy, zwłaszcza jeśli klient chce się pozbyć jednorazowo całości długi. Od dnia 22 lipca tego roku także i ta kwestia jest regulowana przez nową ustawę. W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową po trzech latach spłaty bank nie będzie mógł już pobierać dodatkowych opłat. Ewentualna rekompensata będzie mogła zostać tylko zastrzeżona w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy. Poza tym opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3% spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczanych od spłacanej kwoty w okresie roku od chwili dokonania faktycznej spłaty. Z kolei dla kredytów ze stałą stopą procentową, opłata za wcześniejszą spłatę będzie mogła być pobierana w całym okresie, w którym obowiązuje sztywne oprocentowanie. Warto o tym pamiętać podejmując decyzję o kredycie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here